Brewery:
Prairie
Origin:
United States - Oklahoma
Style:
Saison
ABV:
7.5 %
Bottle:
16.9oz

Prairie – Prairie Ace

Dry Hopped Farmhouse Ale

$14.00

In stock